uslugi geodezujne    - sporządzanie map do celów projektowych w wersji numerycznej
    - pomiary realizacyjne - tyczenie budynków, budowli, sieci uzbrojenia terenu
    - pomiary inwentaryzacyjne (powykonawcze) : budynków, sieci uzbrojenia terenu
    - podziały i rozgranicznia nieruchomości
    - pomiary sytuacyjno-wysokościowe
    - wznowienia znaków granicznych
    - sporządzenie dokumentacji do celów prawnych
    - oraz inne opracowania geodezyjne
Copyright © 2009 geopomiar.info   Powered by witraze.eu